fbpx
1procent

Organizacja
Pożytku
Publicznego
KOPIUJ KRS >

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Pilotażowe szkolenia z fundraisingu dla bydgoskich placówek oswiatowych

Udostępnij

We współpracy z MOEN rozpoczęliśmy cykl szkoleń pilotażowych z zakresu profesjonalnego

fundraisingu i CSR dla bydgoskich placówek oświatowych.

 

„Przemiany dokonujące się we współczesnym świecie stawiają dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej wobec nowych wyzwań. Aby podnieść atrakcyjność placówki oświatowej dyrektorzy i nauczyciele poszukują często źródeł finansowania poza środkami budżetowymi. O wysokości funduszy pochodzących od indywidualnych darczyńców czy partnerów biznesowych placówki decyduje jednak nie tylko cel, na który mają zostać przeznaczone środki, czy osobowość osoby proszącej o wsparcie. O długofalowych, stałych sukcesach w tej przestrzeni decyduje przede wszystkim profesjonalne podejście do potencjalnego Darczyńcy.

Wymaga to zmiany filozofii myślenia i pewnych przewartościowań oraz umiejętność współpracy z Darczyńcą, a co najważniejsze – zauważenia jego potrzeb!

    Calculate Shipping