fbpx
1procent

Organizacja
Pożytku
Publicznego
KOPIUJ KRS >

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

916 719 zł z 1% za rok podatkowy 2019! Dziękujemy!

Udostępnij

Drodzy Darczyńcy!

 

Jako Organizacja Pożytku Publicznego, dzięki Waszej decyzji otrzymaliśmy w 2020 roku z odpisów 1% za 2019r.  916 719 zł.

Łącznie, od 2011r. – to już 5 961 181,68zł z 1% zebrane dla Podopiecznych Fundacji.

Aktualnie, wśród prawie 9 tys. Organizacja Pożytku Publicznego działających na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.,

zajmujemy bardzo wysokie 104 miejsce mierzone ilością osób, które powierzyły Fundacji swój 1%.

Dziękujemy za Wasze zaufanie!

Ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby pomoc organizowana na rzecz Podopiecznych Fundacji była jak najbardziej skuteczna, transparentna, wszechstronna i dostarczająca satysfakcji z pomagania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w działania Fundacji.

 

Działania Fundacji na rzecz ciężko chorych Podopiecznych można wspierać aktualnie poprzez:

 1. Odpis 1% KRS 0000039541  https://fundacjaskarbowosci.pl/projekty/1-procent/
 2. Darowizny przekazane na konto Fundacji Skarbowości nr 83 1240 1183 1111 0000 1291 2865
 3. Darowizny przekazane na konto Fundacji Skarbowości online: https://fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne/
 4. Dedykowane PORTALE ZBIÓREK uruchamiane na rzecz poszczególnych Podopiecznych, które pozwalają śledzić online efekty finansowe prowadzonych kampanii oraz bieżącą sytuację zdrowotną i proces leczenia, rehabilitacji Podopiecznego prowadzone dzięki środkom przekazanym przez Darczyńców na Jego rzecz / portale uruchamiane wyłącznie za zgodą i w porozumieniu z Podopiecznym lub Jego Opiekunem prawnym. Aktywne PORTALE ZBIÓREK w zał.
 5. Aukcje na FB na stronie: POMOC OD SERCA – Aukcje na rzecz Podopiecznych Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II – tu możliwość dedykacji przedmiotów aukcji lub kwoty za wylicytowany przedmiot na rzecz konkretnego Podopiecznego/ – tu możliwość zakupu cegiełek ze wskazaniem dedykacji dla Podopiecznego/.
 6. Aukcje na FB – BAZARKI, na profilu dedykowanym Podopiecznemu – po uzgodnieniu z Podopiecznym i osobami, które podejmują się prowadzenia profilu dedykowanego.
 7. Zbiórki na FB na stronie Fundacji Skarbowości im Jana Pawła II
 8. Dedykowane kampanie i akcje dobroczynne organizowane przez FUNDACJĘ: Koncerty, Bale Dobroczynne, Kiermasze, KONKURSY/Kilogramy Dobra, utylizację /zbiórka złomu złota i srebra, zbiórka niepotrzebnych ubrań/. Przy czym o aktualnie prowadzonych akcja FUNDACJA informuje na swojej stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w mediach społecznościowych.
 9. Dedykowane zbiórki koleżeńskie, kiermasze, akcje dobroczynne prowadzone pod Patronatem FUNDACJI, przy czym wymagana jest pisemna zgoda FUNDACJI na prowadzenie akcji pod Patronatem Fundacji i z wykorzystaniem logotypu Fundacji
 10. Zbiórkę niepotrzebnych ubrań /Kampanie dedykowane na portalu:https://www.ubraniadooddania.pl/campaigns
 11. Zbiórki wspierające działania FUNDACJI na rzecz Podopiecznych:

 

Drodzy Podopieczni,

W związku z wdrożeniem nowego systemu zarządzania CRM dla Podopiecznych Fundacji Informujemy, że kwoty zebrane z 1% dla poszczególnych Podopiecznych będą wkrótce widoczne na indywidualnych kontach w systemie CRM, o czym Podopieczni zostaną poinformowani mailowo.

Aby usprawnić refundację kosztów leczenia z środków zgromadzonych na rzecz konkretnej osoby prosimy wszystkich Podopiecznych, którzy jeszcze tego nie uczynili o zarejestrowanie się w nowym systemie. Status Podopiecznego Fundacji mają obecnie wyłącznie te osoby, które do tej pory prawidłowo zarejestrowały się przez system CRM. Aktualna baza Podopiecznych: TUTAJ. Brak rejestracji poprzez portal CRM uniemożliwia obecnie refundację kosztów leczenia i rehabilitacji.

Szczegółowe informacje dot. rejestracji: biuro@fundacjaskarbowosci.pl    52 332 92 41  lub   608 343 475

 

 

Wasz Zespół FS #PokolenieJP2

  Calculate Shipping