fbpx
1procent

Organizacja
Pożytku
Publicznego
KOPIUJ KRS >

EnglishFrenchGermanPolishSpanish

961 555 zł z 1% dla Fundacji Skarbowości w roku 2022 za rok podatkowy 2021!

Udostępnij

Dziękujemy wszystkim którzy przekazali 1% należnego podatku na rzecz Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II. Z 1%  w roku 2022 za rok podatkowy 2021 pozyskaliśmy 961 555 zł, co na liście 8 945 Organizacji Pożytku Publicznego pozwoliło zająć Fundacji Skarbowości wysokie 126 miejsce.

1% należnego podatku przekazało Fundacji ponad 17 tys. osób, co klasyfikuje nas na bardzo wysokim 103 miejscu w „rankingu zaufania” do OPP wśród prawie dziewięciu tysięcy organizacji.

Łącznie z 1% to już 7 900 122zł! Środki z 1% pomagają wspierać systematycznie leczenie i rehabilitację ciężko chorych Podopiecznych Fundacji: https://fundacjaskarbowosci.pl/zbiorki/portale-zbiorek/

Korzystajmy z szansy bezkosztowego wspierania potrzebujących w trudnych sytuacjach zdrowotnych i losowych. Integrujmy się wokół szlachetnych celów! Tylko razem mamy wpływ na budowanie lepszego świata, tylko razem mamy szansę realnie wspierać  ciężko chorych Podopiecznych i zmieniać ich trudną sytuację zdrowotną czy losową oraz wspierać rodziny w nierównej walce z chorobą. Naszą siłą jesteście Wy – Darczyńcy i tylko dzięki Wam możemy realizować szlachetne cele! Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby nie zawieść zaufania ciężko chorych Podopiecznych i Darczyńców, którzy za naszym pośrednictwem ich wspierają.

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś dołącz do nas! Wspierajmy się wzajemnie w chwilach trudnych, na które nie mamy wpływu. Mamy jednak wpływ na to w jaki sposób zatroszczymy się o siebie nawzajem!

Twój 1% może zdziałać bardzo wiele tylko wtedy, gdy jest nas wielu!

 Ważne!

 1. Aktualnie dla poszczególnych Podopiecznych rozliczane są środki z 1%, które zostaną zaksięgowane na indywidualnych kontach w systemie CRM najpóźniej do końca października.
 2. Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II nie pobiera żadnych opłat ani prowizji od wpłat zebranych na rzecz Podopiecznego! Koszty działań na rzecz Podopiecznych Fundacja pokrywa m.in. z takich akcji i kampanii jak: utylizacja, ubezpieczenia, sprzedaż cegiełek, zakupy poprzez portal FaniMani, darowizny cykliczne, darowizny indywidualne na rzecz wsparcia działań Fundacji oraz darowizny od firm w ramach CSR/Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 3. Dbamy o naszych Darczyńców i środki powierzone Fundacji na rzecz Podopiecznych! Dostarczamy satysfakcji z pomagania! Darczyńcy i Wolontariusze FSJP2 mogą liczyć w razie potrzeby na wsparcie i pomoc w pierwszej kolejności!

 Warto wiedzieć!

 • Fundacja Skarbowości jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą od 2000r.  na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych i współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
 • Na ponad 100 tys. organizacji pozarządowych działających w Polsce tylko ok. 9 tys. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego/OPP. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji Skarbowości podlegają szczegółowym kontrolom jakim poddawane są OPP pozyskujące 1%.
 • W rankingu zaufania OPP Fundacja znajduje się obecnie na bardzo wysokim 103 miejscu/na 8  945 OPP pozyskujących 1% – Zaufanie mierzone ilością osób, które przekazują 1% na działalność organizacji
 • Zgodnie z Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030: „W świetle Preambuły Konstytucji RP relacje państwo – obywatel i organizacje obywatelskie powinny układać się w myśl zasady pomocniczości, która oznacza, że zadania, jakie mogą być realizowane przez jednostkę̨ (obywatela lub organizację obywatelską), nie powinny być wykonywane przez państwo. Misją i zadaniem państwa jest tak wspierać budowę̨ i rozwój sektora obywatelskiego, by organizacje obywatelskie mogły skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego. Właściwie funkcjonujący sektor obywatelski to istotny element demokracji i rozwoju społecznego, a co za tym idzie ważny element funkcjonalny życia publicznego. W związku z tym, jednym z priorytetów kształtowania polityki państwa w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego powinno być przeciwdziałanie wszelkim barierom i przeszkodom stojącym na drodze rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych to działania zmierzające do podniesienia skuteczności, efektywności i konkurencyjności działania organizacji pozarządowych w zakresie realizacji ich działań misyjnych oraz poszerzanie grupy organizacji mających odpowiedni potencjał do podejmowania aktywności na rzecz wspólnoty.”
 • Zgodnie z ustawą o Narodowym Instytucie Wolności: „Aktywność obywateli, oddolnie i na zasadach dobrowolności angażujących się w zorganizowane działania na rzecz dobra wspólnego, niosących pomoc i wsparcie potrzebującym nawiązuje do wielkiego dziedzictwa polskiej wolności i wyraża ideały społeczeństwa obywatelskiego” oraz „Społeczeństwo obywatelskie jest wspólną̨ przestrzenią, która służy praktykowaniu cnót obywatelskich, takich jak odpowiedzialność́ za naród i wspólnoty lokalne, solidarność oraz zaangażowanie w budowę oddolnych instytucji obywatelskich. Bez umiejętności dostrzegania i pomnażania dobra wspólnego zabraknie obywatelskich więzi społecznych, które są̨ fundamentem kapitału społecznego.”

Wspieraj działania Fundacji na rzecz Podopiecznych oraz serwisowania i rozwoju portali zbiórek:

 • Kup kawę i pomagaj! Ciesz się doskonałym smakiem i aromatem wyjątkowej Kawy od Serca Fundacji Skarbowości! Teraz wybrane cegiełki w specjalnej cenie promocyjnej, a do końca października do każdej przesyłki dorzucamy pyszny miodek z tradycyjnej pasieki: https://fundacjaskarbowosci.pl/cegielki/
 • Pomagaj przy okazji zakupów online bez żadnych kosztów, a darowiznę przekaże Fundacji sklep, w którym dokonałeś/aś zakupów! Szczegóły:  tutaj   Kupuj bezpiecznie i z sercem w ponad 1600 sklepach niemal wszystkich marek!
 • Wspieraj nasze działania darowiznami cyklicznymi online: Darowizny Cykliczne

Dowiedz się o nas więcej:

Zespół FSJP2 #PokolenieJP2

  Calculate Shipping