1procent

ORGANIZACJA
POŻYTKU
PUBLICZNEGO

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

1. Przeczytaj Regulamin

Krok 1
Strzałka

2. Wypełnij formularz konkursowy

dołączając zdjęcie pracy konkursowej

Krok 2
Strzałka
Strzałka
Krok 3

3. Wydrukuj metryczkę

którą otrzymasz na maila

4. Naklej metryczkę

na pracę konkursową

Krok 4
Strzałka

5. Prześlij pracę konkursową

na adres Polska

Krok 5

ul. Dworcowa 12/5

85-810 Bydgoszcz

tel. dla Kuriera: +48 608 343 475

Formularz Zgłoszenia do Konkursu (indywidualny)

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)
Dziecko z niepełnosprawnością
Jednostka skarbowa, w której zatrudniony jest Rodzic
/dot. dzieci pracowników administracji skarbowej/

Proszę o załączenie zdjęcia pracy konkursowej (max 2Mb):

Formularz Zgłoszenia do Konkursu (z placówek oświatowych)

Wypełnia nauczyciel/wychowawca na podstawie oświadczenia/zgody Rodziców/Opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie i przekazanie, za pośrednictwem nauczyciela/wychowawcy, danych niezbędnych do realizacji VIII Konkursu Plastycznego Fundacji Skarbowości.


Data urodzenia (rrrr-mm-dd)
Dziecko z niepełnosprawnością
Jednostka skarbowa, w której zatrudniony jest Rodzic
/dot. dzieci pracowników administracji skarbowej/

Proszę o załączenie zdjęcia pracy konkursowej (max 2Mb):