fbpx
1procent

Organizacja
Pożytku
Publicznego
KOPIUJ KRS >

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Obowiązki informacyjne RODO – newsletter

Osoby, które chcą zapisać się na newsletter, muszą mieć możliwość zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym. Możliwe jest np. umieszczenie poniższego tekstu na oddzielnej podstronie internetowej na https://fundacjaskarbowosci.pl i umieszczenie linku do tej podstrony w checkboksie.

***

Administratorem danych osobowych osób zapisujących się na newsletter jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II (85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12/5, biuro@fundacjaskarbowosci.pl), zwana dalej Administratorem. Administrator wykorzystuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Adres e-mail jest wykorzystywany dla informowania osób zainteresowanych o działalności Administratora.

Przekazanie adresu e-mail odbywa się na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy wysyłce newslettera, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody przez osobę otrzymującą newsletter. Wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo składania wniosku o dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych – na zasadach określonych w RODO. Ponadto ma prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: biuro@fundacjaskarbowosci.pl.

    Calculate Shipping