1procent

ORGANIZACJA
POŻYTKU
PUBLICZNEGO

Przekaż darowiznę
EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy
VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 16  pt. WOLNOŚĆ JEST W NAS! DUMNI ZE SWOJEJ NIEPODLEGŁEJ!

VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 pt. WOLNOŚĆ JEST W NAS! DUMNI ZE SWOJEJ NIEPODLEGŁEJ!

pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z udziałem dzieci i młodzieży ze wspólnot polonijnych całego świata

Zorganizowany przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II w ramach projektu autorskiego

„Skarbowcy dla Niepodległej 1918/1919 – 2018/2019″

w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100.Rocznicę utworzenia Skarbowości

Formularz Zgłoszenia do Konkursu (indywidualny)

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)
Dziecko z niepełnosprawnością
Jednostka skarbowa, w której zatrudniony jest Rodzic
/dot. dzieci pracowników administracji skarbowej/

Proszę o załączenie zdjęcia pracy konkursowej (max 2Mb):

Formularz Zgłoszenia do Konkursu (z placówek oświatowych)

Wypełnia nauczyciel/wychowawca na podstawie oświadczenia/zgody Rodziców/Opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie i przekazanie, za pośrednictwem nauczyciela/wychowawcy, danych niezbędnych do realizacji VIII Konkursu Plastycznego Fundacji Skarbowości.


Data urodzenia (rrrr-mm-dd)
Dziecko z niepełnosprawnością
Jednostka skarbowa, w której zatrudniony jest Rodzic
/dot. dzieci pracowników administracji skarbowej/

Proszę o załączenie zdjęcia pracy konkursowej (max 2Mb):