1procent

Organizacja
Pożytku
Publicznego

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Konkursy Plastyczne

Konkursy Plastyczne

“Naród, który nie zna swojej przeszłości jest narodem bez przyszłości …” św. Jan Paweł II

VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

dla Dzieci i Młodzieży do lat 16
pt. “Wolność jest w Nas! Dumni ze swojej Niepodległej”

 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i autorom wyróżnionych prac. Spośród 983 prac, które napłynęły do nas z Polski i ośrodków polonijnych na świecie wybranych zostało 108 prac.

W VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży do lat 16 pt.  „WOLNOŚĆ JEST W NAS! Dumni ze swojej Niepodległej!”, zorganizowanym przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury                     i Dziedzictwa Narodowego, jury konkursu w składzie: Marek Iwiński, Stanisław Stasiulewicz – artysta plastyk, Julian Nowicki

oprócz 42 nagród i wyróżnień głównych przyznało 35 wyróżnień dodatkowych. Prezes Fundacji Skarbowości przyznał 31 wyróżnień dodatkowych.

Łącznie w konkursie nagrodziliśmy 108 autorów prac.

Laureaci nagrody głównej – wyjazd na obóz żeglarski do Chorwacji z Chrześcijańską Szkołą pod Żaglami, zostanapoinformowani o przyznanej nagrodzie telefonicznie i droga mailową.

Nagrody dla zwycięzców i wszystkich wyróżnionych zostaną przesłane pocztą w styczniu 2019r.

 

Do pobrania:

Lista uczestników konkursu nagrodzonych wyróżnieniem dodatkowym

Protokół jury

Regulamin Konkursu

 

Aktualności:

https://fundacjaskarbowosci.pl/2018/12/17/wyroznienia-dodatkowe-viii-konkursu-plastycznego-pt-wolnosc-jest-w-nas-dumni-ze-swojej-niepodleglej/

 

Obrady jury:

https://fundacjaskarbowosci.pl/2018/12/07/7-grudnia-jury-pod-przewodnictwem-pana-marka-iwinskiego-plastyka-miasta-bydgoszcz-wybierze-najlepsze-prace-nadeslane-na-viii-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny/

https://fundacjaskarbowosci.pl/2018/12/10/znamy-juz-laureatow-viii-miedzynarodowego-konkursu-plastycznego/

 

Zobacz nagrodzone prace:

https://fundacjaskarbowosci.pl/2018/12/13/gratulujemy-laureatom-viii-miedzynarodowego-konkursu-plastycznego-pt-wolnosc-jest-w-nas-dumni-ze-swojej-niepodleglej/

Ogłoszenia