1procent

ORGANIZACJA
POŻYTKU
PUBLICZNEGO

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy
Litry dobra

LOTOSEM tankujemy, wspólnie dobro budujemy

Litry Dobra

 

Akcja LITRY DOBRA ma na celu budowanie kapitałów społecznych wokół szlachetnych celów zgodnie z misją i wizją Fundacji Skarbowości i prowadzona jest przez Fundację w partnerstwie z Grupą LOTOS oraz PORT BROKER. Karty Paliwowe LOTOS są formą podziękowania dla Regularnych Darczyńców Fundacji oraz tych, którzy angażują się w działania Fundacji.

Uprawnionymi do otrzymania karty LOTOS są:

  1. Regularni Darczyńcy Fundacji, którzy przekazują online https://fundacja.portbroker.pl/donor-welcome miesięczną darowiznę nie mniejszą niż 10 zł wybierając opcję: Chcę zostać Regularnym Darczyńcą Fundacji objętym ochroną NNW
  2. Uczestnicy XVIII Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar MF, Świnoujście 2019  https://fundacjaskarbowosci.pl/projekty/mistrzostwa/
  3. Osoby uczestniczące w Programie Fundacji Skarbowości realizowanym w partnerstwie z PORT BROKER: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE w AXA.
    Informacji szczegółowych udziela opiekun projektu: biuro@portbroker.pl
  4. Osoby wskazane przez Fundację Skarbowości.