1procent

Organizacja
Pożytku
Publicznego

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Litry dobra

Litry dobra

LOTOSEM tankujemy, wspólnie dobro budujemy

Litry Dobra

 

Akcja LITRY DOBRA ma na celu budowanie kapitałów społecznych wokół szlachetnych celów zgodnie z misją i wizją Fundacji Skarbowości i prowadzona jest przez Fundację w partnerstwie z Grupą LOTOS oraz PORT BROKER. Karty Paliwowe LOTOS są formą podziękowania dla Regularnych Darczyńców Fundacji oraz tych, którzy angażują się w działania Fundacji.

Uprawnionymi do otrzymania karty LOTOS są:

  1. Regularni Darczyńcy Fundacji, którzy przekazują online https://fundacja.portbroker.pl/donor-welcome miesięczną darowiznę nie mniejszą niż 10 zł wybierając opcję: Chcę zostać Regularnym Darczyńcą Fundacji objętym ochroną NNW
  2. Uczestnicy XVIII Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar MF, Świnoujście 2019  https://fundacjaskarbowosci.pl/projekty/mistrzostwa/
  3. Osoby uczestniczące w Programie Fundacji Skarbowości realizowanym w partnerstwie z PORT BROKER: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE w AXA.
    Informacji szczegółowych udziela opiekun projektu: biuro@portbroker.pl
  4. Osoby wskazane przez Fundację Skarbowości.