1procent

Organizacja
Pożytku
Publicznego

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Ubezpieczenie OC dla pracowników KAS i MF

 

Chcesz spać spokojnie? Ubezpiecz się online z Fundacją Skarbowości i wydrukuj certyfikat potwierdzający ubezpieczenie.

Zapraszamy do skorzystania z najlepszego ubezpieczenie OC dla pracowników KAS i MF – projekt realizowany w ramach CSR przy współpracy Fundacji Skarbowości z PORT Broker oraz TUiR WARTA z gwarancją profesjonalnej opieki prawnej podczas likwidacji szkody.

Ubezpieczenie chroni przed konsekwencjami majątkowymi wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011r, o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, tzw. OC dla pracowników KAS i MF.

Co wyróżnia projekt Fundacji Skarbowości? 

  1. Nowoczesna platforma internetowa online – gwarantuje szybkie i wygodne zawarcie ubezpieczenia
  2. Możliwość natychmiastowego wydruku certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie
  3. Profesjonalne wsparcie opiekuna prawnego projektu w procesie likwidacji szkody
  4. 12 wariantów ochrony ubezpieczeniowej
  5. Dodatkowe, atrakcyjne rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej
  6. Brak udziału własnego w wypłacanym odszkodowaniu
  7. Ochrona aż do momentu przedawnienia roszczeń

Zakres ubezpieczenia:

  1. Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego na podstawie Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
  2. Odpowiedzialność pracownicza funkcjonariusza publicznego – odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich – pokrycie roszczeń z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów – pokrycie kosztów pomocy prawnej do 30.000 PLN
  3. Możliwość dokupienia klauzuli ubezpieczenia funkcjonariusza publicznego w ramach odpowiedzialności karno-administracyjnej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – składka dodatkowa 60 PLN

WAŻNE!

 

Osoby, które dokonają opłaty składki ubezpieczeniowej w terminie do 15.05.2019 r., zostają objęte ochroną ubezpieczeniową

od dnia 16.05.2019 r. do 15.05.2020 r.

Osoby, które opłacą składkę po 15.05.2019r. zostaną objęte  ochroną ubezpieczeniową od dnia następnego po dniu, w którym dokonały opłaty składki do dnia 15.05.2020r., z jednoczesnym proporcjonalnym pomniejszeniem składki za każdy rozpoczęty miesiąc ochrony pozostający do 15.05.2020r.

Pliki do pobrania:
Warunki Ubezpieczenia OC dla pracowników KAS: UMOWA GENERALNA

Oferta Ubezpieczenia OC dla pracowników KAS: ULOTKA