1procent

ORGANIZACJA
POŻYTKU
PUBLICZNEGO

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Ubezpieczenie OC dla pracowników KAS

Ubezpieczenie chroni przed konsekwencjami majątkowymi wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011r, o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, tzw. OC dla pracowników KAS.

Ubezpiecz się online i wydrukuj certyfikat potwierdzający ubezpieczenie.

Zobacz jakie to proste:

Osoby, które dokonały opłaty składki ubezpieczeniowej w terminie do 15.05.2018 r., zostały objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia 16.05.2018 r. do 15.05.2019 r.,

Osoby, które opłacą składkę po 15.05.2018 zostaną objęte  ochroną ubezpieczeniową od dnia następnego po dniu, w którym dokonały opłaty składki do dnia 15.05.2019 r., z jednoczesnym proporcjonalnym pomniejszeniem składki za każdy rozpoczęty miesiąc ochrony pozostający do 15.05.2019 r.

Pliki do pobrania:

Warunki ubezpieczenia: UMOWA GENERALNA OC 2018/19
Oferta Ubezpieczenia OC dla pracowników KAS – ulotka

Szczegółowych informacji udzielają opiekunowie projektu:

Jacek Prażyński, Piotr Kęsicki
tel: 534 550 712
biuro@portbroker.pl
szkody@portbroker.pl