1procent

Organizacja
Pożytku
Publicznego

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów od 1r.ż. do 26 lat

 

Ubezpiecz swoje dziecko online > wydrukuj certyfikat potwierdzający zakres i termin ubezpieczenia > korzystaj z profesjonalnej opieki prawnej podczas likwidacji szkody > uzyskaj maksymalną sumę odszkodowania

Rok szkolny: 2018/2019
NUMER  POLISY:   ERGO HESTIA 
436000162664

 

Ubezpieczając dziecko do 31 sierpnia 2018r będzie ono chronione przez cały rok, także podczas wakacji do 31 sierpnia 2019r.
Ubezpieczając dziecko we wrześniu będzie ono chronione od dnia następującego po opłaceniu składki do 31 sierpnia 2019r.


Szczegółowych informacji udzielają opiekunowie projektu:

Jacek Prażyński, Piotr Kęsicki
tel: 534 550 712
biuro@portbroker.pl
szkody@portbroker.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Ty jesteś rodzicem i Ty decydujesz, gdzie i na jakich warunkach ubezpieczysz swoje dziecko. Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne!

W ramach programu Fundacji Skarbowości UBEZPIECZ DOBRZE I ŚWIADOMIE SWOJE DZIECKO zachęcamy do skorzystania z najlepszego na rynku ubezpieczenia od NNW dla dzieci i młodzieży  w wieku od 1 r.ż. do 26 lat.

W poprzednim roku szkolnym i akademickim ubezpieczyliśmy na doskonałych warunkach 3005 dzieci, młodzieży i studentów.

Dołączcie do nas! Większa grupa pozwala nam co roku negocjować z ubezpieczycielem lepsze warunki ubezpieczenia przy nie zmienionej składce.

Gwarantujemy też profesjonalną opiekę prawną podczas likwidacji szkód, co pozwala uzyskać maksymalną stawkę odszkodowania.

Ty jesteś rodzicem i Ty decydujesz, gdzie i na jakich warunkach ubezpieczysz swoje dziecko. Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne!

Każdy może sam wybrać inną, korzystniejszą ofertę niż ta, którą proponuje placówka dziecka lub uczelnia wyższa.

Zachęcamy do  porównania stawki i zakresu ubezpieczenia NNW proponowanych przez placówkę oświatową/uczelnię z ofertą wynegocjowaną dla dzieci, młodzieży i studentów przez Fundację Skarbowości/w zał./

Za porównywalną składkę możesz znacznie lepiej chronić swoje dziecko i zyskać dodatkowo opiekę prawną podczas likwidacji ewentualnej szkody.

Proces ubezpieczenia zakończony jest możliwością pobrania certyfikatu on-line potwierdzającego ubezpieczenie, który można przedłożyć w placówce oświatowej lub uczelni.

Rok szkolny: 2017/2018

NUMER  POLISY:   ERGO HESTIA 436000131451

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży obowiązuje od dnia następującego po opłaceniu składki do 31 sierpnia 2018r. 
Ubezpieczenie młodzieży akademickiej obowiązuje od dnia następującego po opłaceniu składki do 30 września 2018r.

Pliki do pobrania:

Oferta Ubezpieczenia NNW – ulotka
Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 


W celu wygenerowania certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie lub w celu zgłoszenia szkody prosimy o kontakt z: 

Opiekun/obsługa projektu:
Jacek Prażyński
tel. 534 – 550 – 712
szkody@portbroker.pl

Rok szkolny: 2016/2017

NUMER  POLISYPZU JSA33561280   

 Ubezpieczenie dzieci i młodzieży obowiązuje od dnia następującego po opłaceniu składki do 31 sierpnia 2017r. 
Ubezpieczenie młodzieży akademickiej obowiązuje od dnia następującego po opłaceniu składki do 30 września 2017r.

 

WYDRUK CERTYFIKATÓW

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Oferta ubezpieczenia
Wypłata świadczenia

 

Kontakt:

biuro@fundacjaskarbowosci.pl