1procent

ORGANIZACJA
POŻYTKU
PUBLICZNEGO

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Wniosek o pomoc

Prosimy wypełnić online po zapoznaniu się z REGULAMINEM UDZIELANIA POMOCY! Wniosek prosimy wypełnić elektronicznie i wysłać.
Wniosek jest ważny po załączeniu fotografii osoby potrzebującej pomocy oraz po załączeniu dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację zdrowotną lub losową.
WNIOSKODAWCĄ może być osoba pełnoletnia potrzebująca pomocy lub osoba, która zwraca się z prośbą o pomoc dla swojego niepełnoletniego dziecka albo osoby pozostającej pod opieka prawna Wnioskodawcy.
OŚWIADCZENIADane Wnioskodawcy


Dane PotrzebującegoZwracam się z prośbą do Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II o udzielenie pomocy finansowej w związku z:

1. Trudną sytuacją zdrowotną

TakNie

2. Trudną sytuacją losową

TakNie

Proszę o:

3. Przyznanie ZAPOMOGI LOSOWEJ z Funduszu Darczyńców

TakNie

4. Użyczenie SUBKONTA Fundacji

TakNie

5. Przyjęcie do grona Podopiecznych, na których zbierany jest odpis 1% podatku

TakNie

Informuję jednocześnie, że:

6. Jestem pod opieką innej Fundacji, Stowarzyszenia, itp.

TakNie

7. Zbieram samodzielnie środki finansowe na potrzeby wskazane we wniosku m.in. poprzez portale internetowe, np. stronę internetową, funpage, facebook, itp.

TakNie

8. Jestem REGULARNYM DARCZYŃCĄ Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II

TakNie

9. Członkowie mojej Rodziny są REGULARNYMI DARCZYŃCAMI Fundacji Skarbowości im Jana Pawła II

TakNie

10. Jestem pracownikiem jednostki skarbowej

TakNie

11. Brałam/em udział w akcjach i działaniach organizowanych przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II

TakNie

12. Otrzymałem/am wcześniej pomoc finansową od Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II

TakNie

Proszę opisać sytuację zdrowotną lub losową swoją lub osoby pozostającej pod opieką.

Proszę załączyć fotografię (maks. 2mb) oraz dokumentację potwierdzającą opisaną sytuację